ЛІЦЕЙ (ВУЛ. СКРИПНИКА, 11)
ШКОЛА (ВУЛ. ПЛУГОВА,12)
САДОК (ВУЛ. СКРИПНИКА, 11)
school.ecoland@gmail.com
politechnik.ecoland@gmail.com
preschool.ecoland@gmail.com
(067) 746 5804
(067) 415 7736
(067) 277 2204

Основна школа

Пізнання особистих талантів і потенціалу  та сучасного світу
Розвиток навичок і компетенції для успішної реалізації свого покликання в житті
Інноваційні форми та методи освіти і виховання відповідно до вимог сучасності — вміння критично мислити

Нашіпринципи:

Наступність і послідовність

Пізнання себе та навколишнього світу відбувається з раннього віку впродовж всього життя людини. Кожен новий етап — відповідальний і вирішальний для дитини. Ми дбаємо, щоб процес пізнання та усвідомлення себе у світі відбувався з урахуванням вікових особливостей дитини та її особистого досвіду. Головним орієнтиром є формування потреби та здатності дитини до саморозвитку, самоосвіти та критичного мислення.
Наступність забезпечується завдяки тісній співпраці з партнерами: ЛАГ, ШЕЛ та НУ “Львівська Політехніка” — та можливості комфортно продовжити освітню траекторію.

Успішна реалізація

Наше покликання - забезпечення освітніх потреб кожного учня та його підготовки до життя у суспільстві, що постійно змінюється, формування сучасних навичок і вмінь, головне з яких - постійно опановувати нові знання впродовж життя та застосовувати їх на практиці. Ефективна система моніторингу та контролю якості освіти та розвитку, профдіагностичний супровід дозволяє формувати індивідуальну освітню програму, мотивує до самовизначення та саморозвитку.

Доступність і простота

Наші педагоги керуються принципами провідних освітніх технологій, зокрема фінської освітньої системи, в основі якої є простота та доступність оволодіння знаннями. Міжпредметна інтеграція та блочний принцип освітньої програми формує цілісний світогляд, забезпечує легкість та багатогранність сприйняття нового матеріалу. Інтерактивна організація навчального процесу у формі розумових ігор, спілкування та дискусій, практичних експериментів та дослідів стимулює критичне мислення і креативний пошук рішень, мотивує пізнавальний інтерес. Навчання не усвідомлюється як тяжка праця, не потребує надзусиль, однак формує сталі знання, навички та вміння.

Технологічність та інноваційність

Навчання відбувається в сучасно обладнаних кабінетах і лабораторіях, що забезпечує успішне застосування педагогами новітніх інформаційних технологій та інтерактивних засобів, використання дистанційних форм навчання. Умотивовані педагоги мають свободу творчості та постійно розвиваються професійно, беручи участь у навчальних тренінгах, дистанційних курсах, семінарах, вебінарах і конференціях, вдосконалюючи педагогічну майстерність та підвищуючи кваліфікацію.

Гармонійність

Всебічний та гармонійний розвиток особистості - це єдність та взаємодія п'яти частин виховання: розумового, фізичного, трудового, морального й естетичного. Розкрити та розвинути свій творчий, духовний та фізичний потенціал учні можуть в студіях, секціях, гуртках, тренінгах, семінарах і позашкільних програмах, що є невід'ємною складовою основного навчально-виховного процесу.
Це дає можливість учневі пережити радість від здорового стилю життя, усвідомлення власного росту і розвитку, від досягнення власних цілей; створює умови для самореалізації особистості, виявлення і розвитку талантів; безпосередню мотивацію навчальної та інших видів діяльності, організацію саморуху до кінцевого результату.

Єдність та диференційованість

Важливою стратегією школи є формування єдиної команди яскравих особистостей . Однією з ключових навичок є вміння працювати в команді, усвідомлення особистої індивідуальності, розвиток здатності поєднувати власні інтереси і можливості та потреби колективу у досягненні поставленої мети. Основними принципами організації командної взаємодії є взаємоповага, рівноправність учнів і педагогів, толерантність.

Свобода вибору та відповідальність

Учасники навчально — виховного процесу :
- забезпечують ефективне партнерство: учень — школа - батьки,
- вільні у виборі форм і методів навчання та виховання, несуть особисту відповідальність за власний вибір;
- дотримуються статуту та виконують правила внутрішнього розпорядку;
Ми прагнемо, щоб основою життєдіяльності наших учнів була свобода вибору, підкріплена власною совістю та відповідальністю, а національна самосвідомість, розвинена духовність та культура, усвідомлення своєї гідності та неповторності забезпечила прийняття достойних рішень.

Посильність та поступовість

Навчання повинно приносити задоволення, тому ми працюємо в форматі школи повного дня без домашніх завдань. Колективне, командне та парне навчання поєднується з індивідуальними завданнями, що формуються з урахуванням особистої навчальної динаміки та здібностей учнів. Навчальні досягнення учня оцінюються в порівнянні з його стартовим рівнем. Ми визначаємо не тільки рівень знань, умінь і навичок, а й рівень навчальних можливостей та просування на шляху до визначених цілей.

Наша школа пропонує профілізацію навчально — виховного процесу для забезпечення індивідуальних потреб учнів, які виявляють підвищений інтерес до окремих предметів, для професійного самовизначення, успішної соціалізації, полегшення адаптації до самостійного життя та виховання відповідальності за прийняття рішень.

Ми працюємо за програмами Державного стандарту спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням окремих предметів за системою:

1-4 клас

початкова школа - профільний інтерес

7-8 клас

основна школа - профорієнтаційна мотивація

8-9 клас

основна школа -допрофільна підготовка

Профільні напрями:

поглиблене вивчення математики та інформаційних технологій
поглиблене вивчення предметів художньо-естетичного напряму
поглиблене вивчення іноземних мов

Поглиблене вивчення математики та інформаційних технологій передбачає:

 • Scratch-програмування;
 • основи структурного програмування;
 • вивчення об’єктного програмування;
 • основи функціонального програмування;
 • адміністрування операційних систем;
 • захист інформації;
 • Web-додатки;
 • бази даних;
 • додаткові уроки математики;
 • гуртки робототехніки, моделювання, конструювання.

Поглиблене вивчення предметів художньо-естетичного напряму передбачає:

 • рисунок;
 • живопис;
 • декоративне мистецтво;
 • музичне мистецтво;
 • вивчення основ комп’ютерної графіки;
 • вивчення основ комп’ютерного дизайну;

Поглиблене вивчення іноземних мов передбачає:

 • вивчення двох іноземних мов з першого класу;
 • рівень навчання від початкового (beginner) до вищого (advanced);
 • використання сучасних методик вивчення мови;
 • викладання іноземної мови з використанням комунікативних методик і рольових ігор;
 • проведення занять з фонетики у спеціалізованих приміщеннях для занять;
 • інтегроване навчання;
 • театральні постановки;
 • широкі освітні та практичні можливості.

За бажанням організовуємо здачу іспитів TestDaF, що дає можливість отримати міжнародну вищу освіту, не витрачаючи зайвий час і фінанси.

АдресаОсновної школи

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!
Translate »